Close

Nyheter

(Please scroll down for English text)


RB Miljø AS
kan levere spesialtilpassede beredskapscontainere i ulike størrelser med innhold etter kundens ønske. Containerne har reoler og oppheng for oppbevaring av materiell samt lys og varme og de kan inneholde for eksempel:

  •  ProBio-Matrix effektivt, naturlig og miljøvennlig absorberingsmiddel for oljer og kjemikalier i pulver- eller pelletsform, oljelenser, oljetepper
  •  Verneutstyr (engangsdresser, hansker, støvmasker o.l.)
  •  Båre og førstehjelpsutstyr
  •  Redskap (spader, feiekost o.l.)
  •  Kompressor og aggregat
  • Beredskapstelt

RB Miljø AS kan besørge etterfylling av produkter i beredskapscontainerne. Mulighet for kjøp, leie eller leasing!

RB Miljø AS tar imot den brukte ProBio-Matrix.

Kontakt RB Miljø AS via post@rbmiljo.com for mer informasjon om produktet.

1web       DSC03586 web

RB Miljø AS can deliver customized emergency containers of various sizes with content according to customer request. The containers have racks and hangers for storing materials and light and warmth, they can contain for example:

ProBio Matrix effective, natural and environmentally friendly absorbent for oils and chemicals in   powder or pellet form, oil booms, oil blankets

Protective equipment (disposable suits, gloves, dust masks, etc.)
Stretcher and first aid kit
Tools (shovels, brooms etc.)
Compressors and generators
Contingency tent

RB Miljø AS may provide replenishment of products in emergency containers. Possibility of buying, renting or leasing!

RB Miljø AS accepts used ProBio Matrix.