Close

Om oss

RB Miljø AS – en sikker miljøbedrift

RB Miljø AS har stort fokus på miljø og leverer effektive og miljøvennlige produkter innen absorbering av olje og kjemikalier. Vi har kontor, lager og produksjon i Råbekksvingen 1 A, Fredrikstad (Østfold).

Vi tilbyr mange spennende produkter og mye nytt innen absorbering av olje og kjemikalier. Vi har Probio-Matrix 100% naturlig torvbasert absorbent i pellets- eller pulverform for meget effektivt og økonomisk bruk samt oljetepper, oljeputer, nye oljelenser mm.
Produktet er testet av Sintef og godkjent av Mattilsynet.

RB Miljø AS er det eneste firma som produserer pellets av torvmosen, noe som egner seg spesielt godt for utendørs bruk. I tillegg er vi også alene om å ta tilbake det brukte absorberingsmiddelet for bearbeiding og produksjon av tennbriketter for bruk i forbrenningsanlegg o.l. uten at miljøforurensning finner sted!

Vi tilbyr miljøvennlige og 100% økologiske tilsetningsmidler for diesel, bensin og olje som er godkjent av flere store motorprodusenter i tillegg til smøremidler og smørefett av ekstrem høy kvalitet. Vi har også utviklet ulike typer beredskapscontainere m.m. Vi arbeider med å knytte til oss landsdekkende firmaer som kan hjelpe oss til og ivareta våre kunder på best mulig måte. Vi har også samarbeidspartnere i andre land som skal fronte våre produkter.

RB Miljø AS har flere store og spennende prosjekter på gang. Vi kommer tilbake med flere nyheter når vi har alt på plass, så følg med på vår hjemmeside! Ta gjerne kontakt på post@rbmiljo.com for mer informasjon om oss og våre produkter.

Home / About Us
RB Miljø AS – a secure environment business

RB Miljø AS has a strong focus on the environment and delivers efficient and environmentally friendly products in the absorption of oil and chemicals. We have office and warehouse in Råbekksvingen 1A, Fredrikstad (Østfold).

We offer many exciting products and much new in adsorption of oil and chemicals. We have Probio-Matrix 100% natural peat based absorbent in pellet or powder form for highly efficient and economic use as well as oil carpets, oil pads, new booms mm. The product is tested by Sintef and approved by the FSA.

RB Miljø AS is the only company producing pellets of peat moss, which is particularly suitable for outdoor use. In addition, we are also the only ones to take back the spent absorbent for processing and production of spark briquettes for use in incinerators, etc. without environmental pollution takes place!

We offer environmentally friendly and 100% organic additives for diesel, gasoline and oil that is approved by several major motor manufacturers as well as lubricants and greases of extreme high quality. We have also developed various types of contingency containers. We are working to link to us nationwide suppliers that can help us and look after our customers in the best possible way. We also have partners in other countries to be fronte our products.

RB Miljø AS has several large and exciting projects underway. We’ll be back with more news when we have everything in place, so stay tuned on our website! Please contact the post@rbmiljo.com for more information about us and our products.

Hovedkontor

Adresse: Odvar Solbergsvei 142
Postnr: 0973
Sted: OSLO
E-post: reidar@rbmiljo.com
Telefon: +47 22 21 67 39
Telefax +47 22 21 66 43
Mobil +47 93 01 23 81

Lager

Kontaktpersoner på lager

Reidar Lund, dgl. leder

mobil: +47 93 01 23 81
reidar@rbmiljo.com

Man – Fre: 08:00-16:00
Lør/Søn: Vakt: 93 01 23 81