Close

Produkter

100% miljøvennlig, effektiv og naturlig torvmose for absorbering av olje og kjemikalier. ProBio-Matrix leveres i pulver- eller pelletsform i ulike forpakninger samt oljelenser, oljetepper og oljeputer. Vi har utviklet beredskapscontainer inneholdende ProBio-Matrix-produkter og annet aktuelt utstyr. Flere nye og spennende produkter er under utvikling!

Products

100% environmentally friendly, efficient and natural peat moss for absorbing oil and chemicals. ProBio Matrix comes in powder or pellet form in various packaging and oil booms, oil blankets and pillows. We have developed emergency container with ProBioMatrix products and other relevant equipment. Several new and exciting products are being developed!

ProBio-Matrix produktinfo

Stoffer som PB kan innkapsle

https://www.youtube.com/watch?v=YHMmJYlBiis

Oljelenser

Dokumentasjon

Spill-Sorb Phyto Document

Naturlig miljøvennlig metode

Mattilsynet

ProBio-Matrix testrapport Sintef

 

Archoil

Vi fører en komplett linje med produkter fra Archoil; Friksjon modifiatorer, fuel katalysatorer og stabilisatorer, girolje, motorolje, våpenolje, hydraulikkolje behandlinger, smørefett, rustfjerner, rengjøringsmidler for våpen, avfetting mm.

We carry a complete line of products from Archoil; Friction modifiatorer, fuel catalysts and stabilizers, transmission fluid, motor oil, gun oil, hydraulic oil treatments, greases, rust remover, weapon cleaning product, degreasing etc.

www.archoil.com

Aderco

We carry a complete line of products from Aderco. Aderco 5000 is a surfactant dispersant for use in all types of fuel and are specially adapted small fuel users.

Produktinfo

www.aderco.com

ProLub

Smøremiddel for total behandling av forbrenningsmotorer, girkasser, differensialer, kompressorer og industrielt utstyr.

Lubricant for total treatment of internal combustion engines, transmissions, differentials, compressors and industrial equipment.

Produktinfo

Prosilk

Smørfett av høy kvalitet for kuleledd, karosseri, gir, koplinger, hjullager, områder med høy fuktighet og industrielt bruk.

High quality grease for ball joints, chassis, gears, couplings, bearings, areas with high humidity and industrial use.

Produktinfo